กิจกรรรม บริจาคข้าวข้าวสารลานนาค้าข้าวให้ชุมชนและร่วมทำบุญบ่อขยะสมุทรปราการของ หจก. ต.แสงชัยปากน้ำ คุณมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย

1901308_698300366878382_1277468931188776022_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>