เกี่ยวกับลานนา

“ครบเครื่องเรื่องข้าว ยอดเยี่ยมเรื่องบริการ”

lannarice-front-1

ลานนาค้าข้าว มั่นใจในคุณภาพของข้าวสารทุกชนิดที่เราผลิตและจำหน่ายทั้งคุณภาพสินค้า คุณภาพการบริการ และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย เข้าสารทุกชนิด ของบริษัท มาบุญครอง และ บริษัท ซีพี หรือ ข้าวตราฉัตร

เรายังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวสารคุณภาพจากโรงสีต่าง ๆ ทั่วประเทศเช่น ข้าวประตูชัย จากโคราช ข้าวหอมมะลิงูทอง จากเชียงราย ข้าวเหนียว 3a จากกาฬสินธุ์ เป็นต้น

ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ปลายข้าวยี่จ้อ ซ่าหอ ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมแดง ข้าววิตามินต่าง ๆ และข้าวอื่น ๆ มีไว้่ให้บริการลูกค้า ทั้งผู้บริโภค ร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร และ กิจการ แปรรูปสินค้าเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ข้าว