ข้าวสมุนไพร(ใบเตย)

bitoei

เคลือบสีธรรมชาติ100%
ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ข้าวโดย
เสริมการสกัดสมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดข้าวจะได้ข้าวที่มี
คุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

Continue reading

ข้าวสมุนไพร(กระเจี๊ยบ)

kajeab
เคลือบสีธรรมชาติ100%
ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ข้าวโดย
เสริมการสกัดสมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดข้าวจะได้ข้าวที่มี
คุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

Continue reading

ข้าวสมุนไพร (ขมิ้นชัน)

kamin

เคลือบสีธรรมชาติ100%
ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ข้าวโดย
เสริมการสกัดสมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดข้าวจะได้ข้าวที่มี
คุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

Continue reading

ข้าวกล้องหอมมะลิชมพู

pink

ข้าวกล้องชนิดหนึ่งมีสารเคโรทีนที่จะเปลี่ยนวิตามินA ใน
ร่างกายสูงกว่าข้าวขัด มีแป้ง ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส
และธาตุเหล็กและวิตามินที่สูง

Continue reading