กิจกรรรม บริจาคข้าวข้าวสารลานนาค้าข้าวให้ชุมชนและร่วมทำบุญบ่อขยะสมุทรปราการของ หจก. ต.แสงชัยปากน้ำ คุณมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย

1891150_698300420211710_339855890824919087_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>